HP LaserJet 1015 Printer - Statuslampor

background image

Statuslampor

1

symbol för släckt lampa

2

symbol för tänd lampa

3

symbol för blinkande lampa

Statuslampor

Statuslampor

Skrivarens status

Åtgärd

Redo

Skrivaren är klar för utskrift

Inga åtgärder behövs.

Bearbetar

Skrivaren tar emot eller bearbetar data.

Vänta tills utskriften är klar.

Rengöringsläge/Motortest

En rengöringssida eller sida för
motortest skrivs ut.

Vänta tills rengöringssidan är utskriven och
skrivaren är i läge Redo. Det kan ta upp till
2 minuter.

Vänta tills sidan för motortest är utskriven och
skrivaren är i läge Redo.

1

2

3

background image

SVWW

Statuslampor 61

Gå tillbaka till

Hitta lösningen

Minnet är fullt

Skrivarens minne är fullt.

Den aktuella sidan kanske är för komplicerad för
skrivarens minneskapacitet. Prova att minska
upplösningen. Mer information finns i avsnittet

Så här fungerar inställningarna för
utskriftskvalitet

.

Luckan öppen, materialet är slut, ingen
tonerkassett eller pappersstopp.

Skrivaren befinner sig i ett felläge som
kräver åtgärd eller hjälp från
användaren.

Kontrollera följande:

att luckan till tonerkassetten är helt stängd.

att material är påfyllt. I

Fylla på material

finns mer information.

att tonerkassetten är korrekt isatt
i skrivaren. I

Byta tonerkassett

finns mer

information.

Materialet har inte fastnat. I

Åtgärda stopp

finns mer information.

Initiering av skrivaren

Skrivarens minne återställs.

Inga åtgärder behövs.

Allvarligt fel

Alla lampor lyser.

Koppla ur skrivaren i 30 minuter och koppla
därefter in den igen.

Kontakta HP Support om skrivaren
fortfarande inte fungerar. Se

Kontakta HP:s

support

.

Alla lampor är släckta.

Kontrollera att det finns ström.

Dra ur nätsladden i båda ändar och sätt in
dem igen.

Statuslampor (fortsättning)

Statuslampor

Skrivarens status

Åtgärd

background image

62 Kapitel 6

SVWW