HP LaserJet 1015 Printer - Bestämmelser om lasersäkerhet

background image

Bestämmelser om lasersäkerhet

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) ingående i U.S. Food and Drug
Administration har upprättat bestämmelser för laserprodukter som tillverkats efter den
första augusti 1976. Dessa bestämmelser måste följas för alla produkter som marknadsförs i USA.
Denna skrivare är klassificerad som en laserprodukt i "Klass 1" under U.S. Department of Health
and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard i enlighet med Radiation Control
for Health and Safety Act från 1968.

Eftersom den strålning som avges inne i denna skrivare är helt innesluten av skyddskåpor och
yttre luckor kan laserstrålen inte läcka ut under normal användning.

VARNING!

Att använda kontroller, göra justeringar eller utföra andra åtgärder än de som beskrivs i denna
användarhandbok kan resultera i att användaren utsätts för skadlig strålning.