HP LaserJet 1015 Printer - Miljöskydd

background image

Miljöskydd

Hewlett-Packard Company arbetar för att erbjuda kvalitetsprodukter på ett miljömedvetet sätt.
Denna produkt har utformats med många egenskaper som minskar dess negativa påverkan på
vår miljö.

Ozonproduktion

Den här produkten släpper inte ut nämnvärda mängder ozon (O

3

).

Energiförbrukning

Energiförbrukningen minskar markant i sparläget vilket sparar pengar utan att påverka produktens
höga prestanda. Denna enhet uppfyller kraven för E

NERGY

S

TAR

, vilket är ett frivilligt program som

uppmuntrar utvecklandet av energisnåla kontorsprodukter.

E

NERGY

S

TAR

är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Environmental Protection Agency

i USA. Som E

NERGY

S

TAR

-partner har Hewlett-Packard Company fastställt att denna produkt

uppfyller kraven i riklinjerna för energiförbrukning som fastställts i E

NERGY

S

TAR

-programmet. Mer

information finns på

http://www.energystar.gov

.

Tonerförbrukning

Läget EconoMode använder en avsevärt mindre mängd toner

,

vilket kan göra att tonerkassetten

räcker längre.

Pappersanvändning

Funktionerna Manuell dubbelsidig utskrift och Sidor per ark (flera sidor skrivs ut på varje ark) kan
minska pappersanvändningen och därmed också utnyttjandet av naturtillgångar.

Plastmaterial

Plastdelar som väger mer än 25 gram är markerade enligt internationella standarder som
förbättrar möjligheten att identifiera plastdelar som kan återvinnas när produkten är slut.

Förbrukningsartiklar för HP LaserJet

I många länder/regioner kan denna produkts förbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassett, trumma och
fixeringsenhet) återlämnas till HP via HP:s miljöprogram för förbrukningsartiklar till skrivare. Detta
enkla, kostnadsfria återlämningsprogram finns i mer än 48 länder/regioner. I förpackningarna till
alla nya HP tonerkassetter och andra förbrukningsartiklar finns flerspråkig information och
instruktioner.

background image

SVWW

Miljövänlig produkthantering 85

Information om HP:s miljöprogram för förbrukningsartiklar till skrivare

Sedan 1990 har HP:s miljö- och returprogram för tonerkassetter samlat in miljontals förbrukade
tonerkassetter som annars hade legat och skräpat på soptippar världen runt. Tonerkassetter och
förbrukningsartiklar för HP LaserJet samlas ihop och skickas till våra resurs- och
återvinningspartners som plockar isär kassetten. Efter en noggrann kvalitetskontroll tillvaratas
utvalda delar för att användas i nya tonerkassetter. Återstående material delas upp och omvandlas
till råmaterial som kan användas i andra branscher till olika användbara produkter.

Återvinning i USA

För att vara ännu mer miljömedvetna avseende returer av förbrukade tonerkassetter uppmuntrar
Hewlett-Packard dig att använda bulkreturer. Bunta helt enkelt ihop två eller flera tonerkassetter
och använd den föradresserade etiketten som medföljer förpackningen. Ring 1-800-340-2445 om
du vill ha mer information (i USA) eller gå till webbsidan för HP LaserJet Supplies på

http://www.hp.com/recycle

.

Återvinningsreturer utanför USA

Om du befinner dig utanför USA kan du ringa till ett lokalt HP försäljnings- och servicekontor eller
besöka

www.hp.com/recycle

om du vill ha mer information om tillgängligheten till

HP:s återvinningsprogram för förbrukningsartiklar till skrivare.

Papper

Du kan använda återvinningspapper som uppfyller kraven på papper som anges
i Utskriftsmaterialguiden för HP LaserJet . I

Beställa förbrukningsmaterial

finns mer information.

Den här produkten lämpar sig för användning av återvinningspapper enligt DIN 19309.

Materialrestriktioner

Denna produkt innehåller inget tillsatt kvicksilver (förutom i lampor som innehåller mindre än
10 mg).

Den här produkten innehåller inget bly.

Den här produkten innehåller inga batterier.

Tillgänglighet för reservdelar och förbrukningsartiklar

Reservdelar och förbrukningsartiklar för den här produkten kommer att finnas på marknaden
i minst fem år efter det att tillverkningen har upphört.

Mer information

För ytterligare information om följande HP-miljöprogram, se

http://www.hp.com/go/environment

.

Profilblad för miljövänliga produkter för den här och många andra produkter från HP

HP:s engagemang för miljön

HP:s miljöhanteringssystem

HP:s miljö- och återvinningsprogram för produkter som inte längre kan användas

Informationsblad för materialsäkerhet

background image

86 Bilaga A

SVWW