HP LaserJet 1015 Printer - Specifikationer

background image

Specifikationer

Skrivarens tekniska specifikationer

Miljöspecifikationer

Driftförhållanden

Installera på en välventilerad och dammfri plats.
När skrivaren är ansluten till ett växelströmsuttag:

Temperatur: 10 °C till 32,5 °C

Luftfuktighet: 20 %–80 % (utan kondensering)

Förvaringsförhållanden

Skrivaren ej ansluten till växelströmsuttag:

Temperatur: 0 °C till 40 °C

Luftfuktighet: 10 till 80 % RH (utan kondensering)

Akustiska utsläpp

1

per ISO 9296

HP LaserJet 1010

Ljudnivå

Utskrift (12 sidor per minut): L

WAd

Energisparläge: i stort sett helt tyst

Ljudnivå
för kringstående

Utskrift (12 sidor per minut): L

WAd

Energisparläge: i stort sett helt tyst

HP LaserJet 1012

Ljudnivå

Utskrift (14 sidor per minut): L

WAd

Energisparläge: i stort sett helt tyst

Ljudnivå
för kringstående

Utskrift (14 sidor per minut): L

WAd

Energisparläge: i stort sett helt tyst

HP LaserJet 1015

Ljudnivå

Utskrift (14 sidor per minut): L

WAd

Energisparläge: i stort sett helt tyst

Ljudnivå
för kringstående

Utskrift (14 sidor per minut): L

WAd

Energisparläge: i stort sett helt tyst

= < 6,2 Bels(A) [< 62 dB (A)]

= < 6,2 Bels(A) [< 62 dB (A)]

= < 6,2 Bels(A) [< 62 dB (A)]

= < 6,2 Bels(A) [< 62 dB (A)]

= < 6,2 Bels(A) [< 62 dB (A)]

= < 6,2 Bels(A) [< 62 dB (A)]

background image

SVWW

Specifikationer 81

Elektriska specifikationer

1

Varning! Nätströmmen baseras på det land/region där skrivaren säljs. Frekvensomvandla ej spänningen
i nätet. Det kan skada skrivaren och göra garantin ogiltig.

HP LaserJet 1010

Strömkrav

110-127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

eller

220-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Strömförbrukning

I standby- och sparläge*: 2 watt
*snabb fixeringsenhet

Off (Av): 0 watt

Minsta rekommenderade
kretskapacitet för en typisk
produkt

3,5 A (115 V)

2,0 A (230 V)

HP LaserJet 1012

Strömkrav

110-127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

eller

220-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Strömförbrukning

I standby- och sparläge*: 2 watt
*snabb fixeringsenhet

Off (Av): 0 watt

Minsta rekommenderade
kretskapacitet för en typisk
produkt

3,5 A (115 V)

2,0 A (230 V)

HP LaserJet 1015

Strömkrav

110-127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

eller

Strömförbrukning

I standby- och sparläge*: 2 watt
*snabb fixeringsenhet

Off (Av): 0 watt

Minsta rekommenderade
kretskapacitet för en typisk
produkt

3,5 A (115 V)

2,0 A (230 V)

Skrivarens tekniska specifikationer (fortsättning)

Vid utskrift (12 sidor per minut): 250 watt (i genomsnitt)

Vid utskrift (14 sidor per minut): 250 watt (i genomsnitt)

220-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Vid utskrift (14 sidor per minut): 250 watt (i genomsnitt)

background image

82 Bilaga A

SVWW

Fysiska specifikationer

Mått

Bredd: 370 mm

Djup: 230 mm

Höjd: 208 mm

Vikt (tonerkassetten installerad) 5,9 kg

Skrivarens funktioner och kapacitet

Utskriftshastighet

12 sidor/minut för papper i A4-storlek (HP LaserJet 1010)

14 sidor/minut för papper i A4-storlek (HP LaserJet 1012 och 1015)

Första sidan skrivs ut på mindre än 8 sekunder

Huvudinmatningsfackets
kapacitet

150 pappersark med vikten 75 g/m

2

eller upp till 15 kuvert

Kapacitet hos fack för
prioriterad matning

10 pappersark med vikten 75 g/m

2

eller 1 kuvert

Utmatningsfackets kapacitet

125 pappersark med vikten 75 g/m

2

Minsta pappersstorlek

76 x 127 mm (3 x 17 tum)

Största pappersstorlek

216 x 356 mm (8,5 x 14 tum)

Mediavikt

upp till 163 g/m

2

Basminne

8 MB RAM

Utskriftsupplösning

HP LaserJet 1010

HP LaserJet 1012 och 1015

600 x 600 dpi (punkter per tum) med HP Resolution
Enhancement-teknik (REt)

1200 dpi effektiv utskriftskvalitet [600 x 600 x 2 dpi med HP Resolution

Enhancement-teknik (REt)]

Användning

7 000 enkelsidor per månad (maximalt)

PCL

Nivå 5e (skrivaren HP LaserJet 1015)

Portar

USB

Kompatibel med USB 2.0-specifikationen

Parallellt
(skrivaren HP LaserJet 1015)

IEEE 1284 nivå 2-enhet med en IEEE 1284-B-kontakt

Ställ in ECP på värddatorn

Skrivarens tekniska specifikationer (fortsättning)

background image

SVWW

FCC-konformitet 83