HP LaserJet 1015 Printer - Materialspecifikationer för skrivaren

background image

Materialspecifikationer för skrivaren

HP LaserJet-skrivare ger utmärkt utskriftskvalitet. Skrivaren kan använda ett stort antal olika
material, till exempel arkskuret papper (inklusive returpapper), kuvert, etiketter, OH-film, veläng
och papper i specialformat. Egenskaper som vikt, kornighet och fuktinnehåll är viktiga faktorer
som påverkar skrivarprestanda och utskriftskvalitet.

Skrivaren kan använda många olika papper och annat utskriftsmaterial enligt riktlinjerna i denna
användarhandbok. Material som inte uppfyller kraven i dessa riktlinjer kan orsaka följande
problem:

Dålig utskriftskvalitet

Ökad frekvens av materialtrassel

Onormalt slitage av skrivaren som kräver reparation

Du får bäst resultat om du endast använder papper och utskriftsmaterial från HP. Hewlett-Packard
Company kan inte rekommendera användning av andra märken. HP kan varken påverka eller
kontrollera deras kvalitet, eftersom de inte är HP-produkter.

Det är möjligt att materialet uppfyller alla kraven i riktlinjerna i användarhandboken men ändå inte
ger tillfredsställande utskriftsresultat. Det kan bero på felaktig hantering, oacceptabla nivåer av
temperatur och fuktighet eller andra variabler som Hewlett-Packard inte kan kontrollera.

Kontrollera att materialet uppfyller kraven som fastställts i denna användarhandbok och i Riktlinjer
för papper och annat utskriftsmaterial
innan du köper större kvantiteter. (I

Beställa

förbrukningsmaterial

finns mer information om hur du beställer riktlinjerna.) Testa alltid materialet

innan du köper stora kvantiteter.

VIKTIGT!

Om du använder material som inte uppfyller kraven i Hewlett-Packards specifikationer kan det uppstå
skrivarfel som kräver reparation. Den här reparationen täcks inte av garantin eller serviceavtalet med
Hewlett-Packard.

background image

SVWW

Materialstorlekar 93