HP LaserJet 1015 Printer - Etiketter

background image

Etiketter

Etiketternas utförande

Tänk på kvaliteten i följande avseenden när du väljer etiketter:

Klister: Det självhäftande materialet måste vara stabilt vid 200 °C, skrivarens maximala
temperatur.

Utformning: Använd bara etiketter som inte har frilagda ytor på stödarket. Etiketterna kan
lossna från ark som har tomrum mellan etiketterna, vilket kan ge upphov till allvarliga
matningsproblem.

Buktning: Etiketterna måste ligga plant före utskriften med maximalt 13 mm buktning i någon
riktning.

Skick: Använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller som visar andra tecken på att lossna
från stödarket.