HP LaserJet 1015 Printer - Kuvert

background image

Kuvert

Kuvertens utförande

Kuvertens utförande är avgörande. Kuvertens vikning kan variera mycket, inte bara mellan
tillverkare utan även i samma förpackning från samma tillverkare. Utskriftskvaliteten på kuverten
beror på deras kvalitet. Beakta följande faktorer när du väljer kuvert:

Vikt: Papperet som kuvertet är gjort av får inte ha högre vikt än 105 g/m

2

, annars kan det

uppstå matningsproblem.

Utförande: Före utskriften ska kuverten ligga plant med mindre än 6 mm buktning, och de får
inte innehålla luft. Kuvert som innehåller mycket luft kan orsaka problem.

Skick: Kuverten får inte vara skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt.

Storlekar: Från 90 x 160 mm till 178 x 254 mm.

Kuvert med dubbelsidiga sömmar

Ett kuvert som har dubbelsidiga sömmar har lodräta sömmar i kuvertets båda ändar i stället för
diagonala sömmar. Kuvert med detta utförande kan ha en tendens att skrynklas. Om du använder
sådana kuvert måste du kontrollera att sömmarna går ända ned till kuvertets hörn, som på
nedanstående bild:

1

godkänt utförande för kuvert

2

ej godkänt utförande för kuvert

Kuvert med självhäftande remsor eller flikar

Kuvert som har en klisterremsa som går att avlägsna, eller flera flikar som ska vikas över
förseglingen, måste använda klister som tål trycket och värmen i skrivaren (200° C). De extra
flikarna och remsorna kan förorsaka skrynklor, veck och pappersstopp.

Förvaring av kuvert

Förvaringen av kuverten är viktig för utskriftskvaliteten. Kuverten ska förvaras plant. Om det
kommer in luft i ett kuvert kan en luftbubbla uppstå, vilket kan göra att kuvertet skrynklas vid
utskriften.

1

2

background image

SVWW

Riktlinjer för materialanvändning 97