HP LaserJet 1015 Printer - Maskinvaruservice

background image

Maskinvaruservice

Garantin för skrivaren i serien HP LaserJet 1010 varierar beroende på när den köptes och i vilket
land/region inköpet gjordes.

Om en produkt behöver service som ingår i garantin ska kunden kontakta kundtjänsten
i landet/regionen. Mer information finns i avsnittet

Så här kontaktar du HP

. Hewlett-Packard väljer

ett av följande sätt för att uppfylla garantin:

Reparera produkten.

Tillhandahålla delar som kunden kan byta ut för att reparerar enheten själv.

Byta ut produkten mot en omarbetad enhet.

Byta ut produkten mot en ny eller omarbetad produkt med lika bra eller bättre funktion.

Återbetala inköpskostnaden.

Anmoda kunden att återlämna enheten till en auktoriserad servicerepresentant.

background image

104 Bilaga C

SVWW