HP LaserJet 1015 Printer - Riktlinjer för att packa skrivaren vid retur

background image

Riktlinjer för att packa skrivaren vid retur

Använd följande riktlinjer när du ska returnera skrivaren:

Bifoga om möjligt utskriftsexempel och 5-10 ark papper eller annat material som utskriften
blivit felaktig på.

Ta bort och behåll alla kablar, fack och övriga tillbehör som installerats i skrivaren.

Ta bort och behåll tonerkassetten.

VIKTIGT!

Förhindra skador på tonerkassetten genom att förvara den i originalförpackningen eller förvara den
på sådant sätt att den inte utsätts för ljus.

Använd om möjligt den ursprungliga kartongen och förpackningsmaterialet. Kunden är
ansvarig för fraktskador som uppstår på grund av felaktigt emballage
. Om du redan har gjort
dig av med skrivarens förpackningsmaterial kontaktar du närmaste postkontor för att få
information om hur du ska förpacka skrivaren.

Bifoga en komplett ifylld kopia av blanketten för serviceinformation.

Hewlett-Packard rekommenderar att du tecknar en transportförsäkring.

background image

106 Bilaga C

SVWW