HP LaserJet 1015 Printer - Register

background image

Register 109

Register

A

användningstid, tonerkassett 42
Artikelnr ii
Avbryt utskrift-knapp 5
avbryta en utskrift 36
avlägsna en sida som har fastnat 70

B

bestämmelser

kanadensiska DOC-bestämmelser 88
koreansk EMI-information 88
laserinformation för Finland 89
lasersäkerhet, information 88
överensstämmelseförklaring 87

blanketter, utskrift 26
brevhuvud, utskrift 26
byta

inmatningsvalsen 73
separeringsplatta 76

D

demosida 50
direkthjälp, skrivaregenskaper 14
dubbelsidig utskrift 32

E

EconoMode 38
Energy Star 84
etiketter

riktlinjer för användning 95
skriva ut 22

F

fack

huvudinmatning 5
prioritetsinmatning 5

fackskydd 5
FCC-konformitet 83
fel, programvara 64
felsökning

buktning 67
delar av tecken saknas 65
demosida 58
den utskrivna sidan skiljer sig från sidan på skärmen 63
dålig grafikkvalitet 63
felaktiga tecken 67
förvrängd text 63
grafik eller text fattas 63
grå bakgrund 66
HP verktygslådan 51
kommunikation skrivare-dator 59
Konfigurationssida, skriva ut 50
kontakta HP:s support 59
ljus eller blek utskrift 65
lös toner 66
ofullständig text 63
pappershanteringsproblem 62
problem med programvara 64
Redo-lampa 58
skev sida 67

skrivarinställning 58
skrynklor 68
tomma sidor 63
tonerfläckar 65
tonern smetar 66
tonerspridning runt kanterna 68
utskriftskvalitet 59
utskriven sida och förväntningar 59
veck 68
vertikala streck 66
vågigt 67
återkommande vertikala defekter 67
åtgärder 58

fliken Dokumentation (HP verktygslådan) 54
fliken Felsökning (HP verktygslådan) 53
fliken Status (HP verktygslådan) 53
fliken Varningsmeddelanden (HP verktygslådan) 54
funktioner 4

hastighet 4
kvalitet 4
professionell kvalitet 4
spara pengar 4

fylla på material

huvudinmatningsfack 21
prioritetsinmatningsfack 21

förbrukningsmaterial, beställa 107
förbättra utskriftskvaliteten 65
föregångare när det gäller miljöskydd 84
förvrängd text 63

G

garanti

HP:s avtal för begränsad garanti 101
tonerkassett 102
utökad 104

grafik

dålig kvalitet 63
fattas 63

grafik som fattas 63
grundinställningar

utskriftskvalitet 37

H

HP verktygslådan

fliken Dokumentation 54
fliken Felsökning 53
fliken Status 53
fliken Varningsmeddelanden 54
skrivarinställningar 55
visa 51

huvudinmatningsfack 5, 8

fylla på 21

häften, skriva ut 34

background image

110 Register

SVWW

I

information, länkar till utvalda ämnen 2
informationsblad om materialsäkerhet (MSDS) 86
informationssidor, skriva ut 50
inmatningsfack

fylla på huvudinmatningsfacket 21
fylla på prioritetsinmatningsfacket 21
huvud 5, 8
prioritet 5, 8

inmatningsvalsen

byta 73
rengöra 72

inställningar

utskriftskvalitet 37
ändra för endast aktuellt program 13
ändra grundinställningarna för Windows 98, 2000, ME 13
ändra grundinställningarna för Windows XP 13

K

kabel

parallell 16
USB 16

kartongpapper

riktlinjer för användning 97
skriva ut 27

knapp

Avbryt utskrift 5
Start 5

konfiguration

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3

konfigurationsrapport 50
konservera toner 43
kontakta HP 106
kontrollpanel 7
kuvert

riktlinjer för användning 96
skriva ut på ett kuvert 23
skriva ut på flera kuvert 24

L

lampor

Klar 5
Start 5
statuslampor 60
Varning 5

ledare, papper 8
licens, programvara 100
lucka

tonerkassett 5, 10

länkar i användarhandboken 2

M

manuell dubbelsidig utskrift (utskrift på båda sidorna av papperet) 32
maskinvaruservice och reparation 103
material

avlägsna en sida som har fastnat 70
fylla på 21
olika typer 21
rengöra utmatningsbanan 48
riktlinjer för användning 94
skriva ut på material med specialstorlek 27
som bör undvikas 19
Specifikationer 92
storlekar som stöds 93
typer som kan skada skrivaren 19
typiska platser för pappersstopp 69

välja 18
åtgärda stopp 69

material med specialstorlek, skriva ut 27
materialstorlekar 93
miljö

specifikationer 80

O

OH-film

riktlinjer för användning 95
skriva ut 22

operativsystem som kan användas 11

P

packa om skrivaren 105
papper

problem och åtgärder 94
riktlinjer för användning 94
välja 18

pappersbanor

huvudinmatningsfack 8
pappersledare 8
prioritetsinmatningsfack 8
utmatningsfack 9

pappershanteringsproblem 62
pappersledare 8
parallellkabel, ansluta 16
parallellport 6
port

parallell 6
USB 6

prioritetsinmatningsfack 5, 8

fylla på 21

programvara

installera 11
licensavtal 100
operativsystem som kan användas 11
platser för nedladdning 2
problem 64
skrivardrivrutiner, Macintosh 15

R

rapporter, skriva ut 50
Redo-lampa 5
rengöra

inmatningsvalsen 72
pappersbana 48
skrivare 46
tonerkassett 46

reparationer

kontakta HP 106
maskinvara 103

reservdelar, beställa 108

S

separeringsplatta

byta 76
lokalisera 6

service

kontakta HP 106
maskinvara 103

sidor för skrivarinformation

demosida 50
konfigurationsrapport 50

sidor per ark

Windows 31

background image

SVWW

Register 111

skriva ut

avbryta en utskrift 36
blanketter, förtryckta 26
brevpapper 26
demosida 50
etiketter 22
flera kuvert 24
flera sidor på ett enda pappersark 31
häften 34
kartongpapper 27
konfigurationsrapport 50
kuvert 23
material med specialstorlek 27
N-sidor 31
OH-film 22
på båda sidor av papperet (manuell dubbelsidig utskrift) 32
vattenstämplar 30

skriva ut flera sidor på ett enda pappersark 31
skrivardrivrutin

installera 11
Macintosh 15

skrivardrivrutiner

platser för nedladdning 2

skrivare

anslutningar 16
funktioner 4
kontrollpanel 7
packa om 105
pappersledare 8
problem med programvara 64
programvara 11
rengöra 46
specifikationer 80
översikt 5

skrivaregenskaper

använda 13
direkthjälp 14

skrivarinställningar

HP verktygslådan 55

Specifikationer

elektriska 81
funktioner och kapacitet 82
fysiska 82
material 92
portar 82

specifikationer 80

akustik 80
miljö 80

Startknapp 5
Startlampa 5
statuslampor 60
stopp

avlägsna en sida som har fastnat 70
typiska platser för pappersstopp 69
åtgärda 69

strömbrytare 6
support, webbplatser 2

T

text

fattas 63
förvrängd 63

text som fattas 63
tomma sidor 63
toner

byta tonerkassett 44
fläckar 65
förvara tonerkassetter 41
konservera 43

lucka för tonerkassett 5
låg 65
lös toner 66
rengöra området runt tonerkassetten 46
smetar 66
tonerspridning runt kanterna 68
öppna luckan till tonerkassetten 10

tonerkassett

använda tonerkassetter från andra tillverkare 40
byta 44
förvara 41
förväntad livslängd 42
garanti 102
hit kan material sändas för återvinning 85
lucka 5, 10
rengöra området runt tonerkassetten 46
åtkomst 10

tonerkassetter från andra tillverkare 40
tungt material, riktlinjer för användning 97
tvåsidig (dubbelsidig) utskrift 32
typer av material 21

U

upplösning, inställningar 37
USB-kabel, ansluta 16
USB-port 6
utmatningsfack 5, 9
utskriftsinställningar, ändra 14
utskriftskvalitet

buktning 67
delar av tecken saknas 65
EconoMode 38
felaktiga tecken 67
grå bakgrund 66
inställningar 37
ljus eller blek utskrift 65
lös toner 66
skev sida 67
skrynklor 68
tonerfläckar 65
tonern smetar 66
tonerspridning runt kanterna 68
veck 68
vertikala streck 66
vågigt 67
återkommande vertikala defekter 67

utökad garanti 104

V

varningslampa 5
vattenstämplar, skriva ut 30
välja papper och annat material 18

W

webbaserad support 2

Å

återvinning

hit kan tonerkassetter sändas 85
HP:s miljö- och returprogram för förbrukningsartiklar 85

åtgärda stopp 69
åtkomst, tonerkassett 10

Ö

översikt, skrivare 5

background image

112 Register

SVWW

background image
background image

*Q2460-90925*

*Q2460-90925*

Q2460-90925

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company