HP LaserJet 1015 Printer Yardım

background image

kullanım

hp LaserJet

1010 1012 1015

serisi yazıcı

background image
background image

hp LaserJet 1010
hp LaserJet 1012
hp LaserJet 1015
serisi yazıcı

kullanım kılavuzu

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 A.B.D.

Telif Hakkı Bilgileri

Telif Hakkı Hewlett-Packard Company 2003

Tüm Hakları Saklıdır. Telif hakları yasasınca
izin verilen durumlar dışında önceden yazılı
izin almadan bu ürünü çoğaltmak, uyarlamak
veya çevirmek yasaktır.

Bu kullanım kılavuzuyla ilgili olarak
Hewlett-Packard kullanıcısına aşağıdakiler
için lisans verilmiştir: a) Bu lisansla,
satmamak ve dağıtmamak koşuluyla,
KİŞİSEL, ŞİRKET İÇİ ve ŞİRKET kullanımı
için bu kılavuzun basılı kopyaları çıkarılabilir.
b) Bu kullanım kılavuzunun elektronik kopyası
ağ sunucusuna konulabilir, ancak, bu kullanım
kılavuzunun birlikte verildiği Hewlett-Packard
yazıcının KİŞİSEL ve ŞİRKET İÇİ
kullanıcılarının erişimine izin verilebilir.

Parça numarası: Q2460-online
Edition 2, 9/2003

Garanti

Bu belgedeki bilgiler bildirimde bulunulmadan
değiştirilebilir.

Hewlett-Packard bu bilgilerle ilgili olarak
herhangi bir garanti vermemektedir.

HEWLETT-PACKARD ÖZELLİKLE
KOŞULSUZ SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR
AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ
REDDEDER.

Hewlett-Packard bu bilginin temini
veya kullanılmasıyla bağlantılı olduğu iddia
edilen hiçbir doğrudan, dolaylı, sonuç olarak
ortaya çıkan veya bu bilgiler sonucunda ya da
daha başka şekillerde oluşan zarar ve
ziyanlardan sorumlu değildir.

Ticari Markalar

Microsoft®, Windows® ve Windows
NT® Microsoft Corporation şirketinin
ABD’de kayıtlı ticari markalarıdır.

Energy Star® ve Energy Star logosu® United
States Environmental Protection Agency
kuruluşunun ABD’de kayıtlı ticari markalarıdır.

Netscape, Netscape Communications
Corporation’ın ABD’deki ticari markasıdır.

Bu belge içinde adı geçen diğer tüm ürünler
ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

background image

TRWW