HP LaserJet 1015 Printer - Daha fazla bilgi için nereye bakmalı

background image

Daha fazla bilgi için nereye bakmalı

CD kullanım kılavuzu: Yazıcının kullanımı ve sorunlarının giderilmesi hakkında ayrıntılı
bilgiler. Yazıcıyla birlikte gelen CD-ROM’da bulunur.

Çevrimiçi Yardım: Yazıcı sürücülerinden erişilebilen yazıcı seçenekleri hakkında bilgiler.
Bir Yardım dosyasına bakmak için yazıcı sürücüsü aracılığıyla çevrimiçi Yardım’a
erişebilirsiniz.

HTML (çevrimiçi) kullanım kılavuzu: Yazıcının kullanımı ve sorunlarının giderilmesi
hakkında ayrıntılı bilgiler.

http://www.hp.com/support/lj1010

adresinde bulunabilir.

Bağlandıktan sonra Manuals (Kılavuzlar) öğesini seçin.

background image

TRWW

Yazıcı yapılandırmaları 3