HP LaserJet 1015 Printer - Yazıcı ortam kılavuzları

background image

Yazıcı ortam kılavuzları

Her iki giriş tepsisinin de yan tarafında ortam kılavuzları bulunur. Ana giriş tepsisi arka ortam
kılavuzunu da içerir. Ortam kılavuzları, ortamın yazıcıya düzgün biçimde beslenmesini sağlar ve
baskının ortam üzerinde eğri olmasını önler. Ortamı yüklerken, ortam kılavuzlarını, kullandığınız
ortamın enine ve boyuna uyacak biçimde ayarlayın.

background image

TRWW

Ortam yolları 9