HP LaserJet 1015 Printer - Yazıcı kontrol paneli

background image

Yazıcı kontrol paneli

Yazıcı kontrol panelinde üç ışık ile iki düğme vardır. Bu ışıklar, yazıcınızın durumunu izlemenizi
sağlayan ışık düzenlerini oluşturur.

1

Dikkat ışığı: Yazıcı ortamı giriş tepsisinin boş olduğunu, baskı kartuşu kapağının açık
olduğunu, baskı kartuşunun bulunmadığını veya başka bir hata oluştuğunu gösterir.

2

Hazır ışığı: Yazıcının yazdırmaya hazır olduğunu gösterir.

3

Devam düğmesi ve ışığı: Deneme sayfası yazdırmak veya elle besleme modunda yazdırma
işlemine devam etmek için Devam düğmesine bir kez basın. Yapılandırma sayfasını
yazdırmak için Devam düğmesini 5 saniye basılı tutun.

4

İş İptal düğmesi: Yazıcı verileri işlerken yazdırma işini iptal etmek için İş İptal düğmesine
basın.

Not

Işık düzenlerinin açıklamasını görmek için

Durum ışığı düzenleri

konusuna bakın.

1

2

3

4

background image

8 Bölüm 1

TRWW