HP LaserJet 1015 Printer - Yazıcı yazılımı yükleme

background image

Yazıcı yazılımı yükleme

Windows 95 yazıcı sürücüsünü yüklemek için

Windows 95 için yazıcı yazılımını yüklemek için Yazıcı Ekleme Sihirbazı’nı kullanmalısınız.

1

Başlat‘ı tıklatıp işaretçiyi Ayarlar’ın üzerine götürün.

2

Yazıcılar’ı tıklatın.

3

Yazıcı Ekle’yi çift tıklatın ve gerektiğinde İleri’yi tıklatın.

4

Yerel yazıcı ’yı seçin ve İleri’yi tıklatın.

5

Disketi Var’ı tıklatın.

6

Gözat’ı tıklatın ve CD-ROM sürücüsü için olan harfi seçin.

7

Diliniz için olan klasörü çift tıklatın.

8

Sürücüler klasörünü çift tıklatın.

9

Win9X_ME klasörünü çift tıklatın.

10 PCL 5e klasörünü çift tıklatın.

11 Vurgulamak için hp1300w5.inf dosyasını tıklatın.

12 Sürücü yüklemesini tamamlamak için Tamam’ı tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

background image

12 Bölüm 1

TRWW

Windows 4.0 yazıcı sürücüsünü yüklemek için

Windows 4.0 için yazıcı yazılımını yüklemek için Yazıcı Ekleme Sihirbazı’nı kullanmalısınız.

1

Başlat‘ı tıklatıp işaretçiyi Ayarlar’ın üzerine götürün.

2

Yazıcılar’ı tıklatın.

3

Yazıcı Ekle’yi çift tıklatın ve gerektiğinde İleri’yi tıklatın.

4

Bilgisayarım’ı seçin ve İleri’yi tıklatın.

5

Uygun bağlantı noktasını seçin ve İleri’yi tıklatın.

Not

Yerel bağlantı için bağlantı noktası LPT1’dir.

6

Disketi Var’ı tıklatın.

7

Gözat’ı tıklatın ve CD-ROM sürücüsü için olan harfi seçin. CD-ROM sürücüsü harfi açılır
listede görüntülenmezse, doğru harfi yazın ve ardından iki nokta ve bir kesme koyun.
Örneğin,

E:/ yazın.

8

Diliniz için olan klasörü çift tıklatın.

9

Sürücüler klasörünü çift tıklatın.

10 WinNT klasörünü çift tıklatın.

11 PCL 5e klasörünü çift tıklatın.

12 hp1300m5.inf dosyasının vurgulanmış olması gerekir. Değilse, vurgulamak için tıklatın.

13 Aç’ı tıklatın.

14 Diskten Yükle iletişim kutusunda Tamam’ı tıklatın.

15 İleri düğmesini tıklatın.

16 Yazıcı adını (bu isteğe bağlıdır) ve varsayılan yazıcı seçeneklerini seçin. İleri düğmesini

tıklatın.

17 Yazıcının paylaşılıp paylaşılmayacağını seçin ve İleri’yi tıklatın.

18 Evet, deneme sayfası yazdır’ı seçin ve sürücü yüklemesini tamamlamak için Son’u tıklatın.

Diğer işletim sistemleri için yazıcı yazılımını yüklemek için

Yazıcıyla birlikte verilen CD’yi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın. Ekranda görüntülenen
yükleme yönergelerini izleyin.

background image

TRWW

Yazıcı yazılımı 13