HP LaserJet 1015 Printer - Özel boyutlu ortamlara veya kart stoğuna yazdırmak için:

background image

Özel boyutlu ortamlara veya kart stoğuna yazdırmak için:

1

Ortamı, dar kenarı öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek biçimde yükleyin. Yan ve arka
ortam kılavuzlarını, ortama uyacak biçimde ayarlayın.

2

Yazıcı özelliklerine (veya Windows 2000 ve XP’de yazdırma tercihlerine) erişin. Yönergeler için

Yazıcı özellikleri (sürücü)

bölümüne bakın.

3

Kağıt/Kalite sekmesinde veya Kağıt sekmesinde (bazı Mac sürücülerinde Paper
Type/Quality
(Kağıt Türü/Kalite) sekmesi), özel boyut seçeneğini seçin. Özel boyutlu ortamın
uzunluklarını belirtin.

Not

Tüm yazıcı özellikleri, tüm sürücülerde veya işletim sistemlerinde bulunmaz. Özelliğin o sürücüde
olup olmadığını öğrenmek için yazıcı özellikleri (sürücü) çevrimiçi Yardım’ına bakın.

4

Belgeyi yazdırın.

background image

28 Bölüm 2

TRWW

background image

TRWW

Yazdırma görevleri 29

3