HP LaserJet 1015 Printer - Antetli kağıtlara veya hazır formlara yazdırmak için

background image

Antetli kağıtlara veya hazır formlara yazdırmak için

1

Kağıdı, üst bölümü öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek biçimde yükleyin. Ortam kılavuzlarını,
kağıdın genişliğine göre ayarlayın.

2

Belgeyi yazdırın.

Not

Birden çok sayfadan oluşan bir belgenin ilk sayfasını antetli kağıda yazdırmak istiyorsanız, antetli
kağıdı öncelikli giriş tepsisine, standart kağıtları ise ana giriş tepsisine yükleyin. Yazıcı, önce öncelikli
giriş tepsisindeki kağıdı kullanır.

background image

TRWW

Özel boyutlu ortamlara ve kartlara yazdırma 27