HP LaserJet 1015 Printer - Asetatlara veya etiketlere yazdırma

background image

Asetatlara veya etiketlere yazdırma

Yalnızca lazer yazıcılar için önerilen asetatları ve etiketleri (örneğin, HP asetat film ve HP LaserJet
etiketleri) kullanın. Daha fazla bilgi için

Yazıcı ortam şartnameleri

bölümüne bakın.

DİKKAT

Ortamı inceleyerek kırışmış, kıvrılmış veya köşelerinin yırtılmış olmamasına ve etiketlerin eksiksiz
olmasına dikkat edin.