HP LaserJet 1015 Printer - Asetatlara veya etiketlere yazdırmak için

background image

Asetatlara veya etiketlere yazdırmak için

1

Tek bir kağıt kullanacaksanız öncelikli giriş tepsisine, çok sayıda kağıt kullanacaksanız ana
giriş tepsisine yükleyin. Ortamın üst bölümünün öne, yazdırılacak (kaba) yüzünün yukarıya
gelmesine dikkat edin.

2

Ortam kılavuzlarını ayarlayın.

3

Yazıcı özelliklerine (veya Windows 2000 ve XP’de yazdırma tercihlerine) erişin. Yönergeler
için

Yazıcı özellikleri (sürücü)

bölümüne bakın. Kağıt/Kalite sekmesinde veya Kağıt

sekmesinde (bazı Mac sürücülerinde Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalite) sekmesi) doğru
ortam türünü seçin.

Not

Tüm yazıcı özellikleri, tüm sürücülerde veya işletim sistemlerinde bulunmaz. Özelliğin o sürücüde
olup olmadığını öğrenmek için yazıcı özellikleri (sürücü) çevrimiçi Yardım’ına bakın.

4

Belgeyi yazdırın. Sayfaların birbirine yapışmasını önlemek için yazdırma sırasında ortamları
yazıcıdan alın ve yazdırılan sayfaları düz bir yüzeye yerleştirin.

background image

TRWW

Zarflara yazdırma 23