HP LaserJet 1015 Printer - Öncelikli giriş tepsisi

background image

Öncelikli giriş tepsisi

Öncelikli giriş tepsisi en çok 10 adet 20 lb kağıt veya tek bir zarf, asetat veya kart alır. Ortamı,
üst bölümü öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek biçimde yükleyin. Ortamın sıkışmasını ve baskının
eğri olmasını önlemek için, her zaman yan ortam kılavuzlarını ayarlayın.

DİKKAT

Kırışmış, katlanmış veya zarar görmüş bir ortama yazdırmayı denerseniz, ortam sıkışabilir. Daha
fazla bilgi için

Yazıcı ortam şartnameleri

bölümüne bakın.

Not

Yeni ortam eklerken, giriş tepsisindeki ortamların tümünü çıkarın ve yeni ortam yığınını düzeltin.
Bu işlem, yazıcıya aynı anda birden çok ortam yaprağı beslenmesini önler ve sıkışma riskini azaltır.