HP LaserJet 1015 Printer - Özel ortam türleri

background image

Özel ortam türleri

Asetatlar ve etiketler: Asetatları ve etiketleri, üst bölümü öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek
biçimde yükleyin. Daha fazla bilgi için

Asetatlara veya etiketlere yazdırma

bölümüne bakın.

Zarflar: Zarfları, damga vurulacak dar kenarı öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek biçimde
yükleyin. Daha fazla bilgi için

Zarflara yazdırma

bölümüne bakın.

Antetli kağıtlar veya hazır formlar: Ortamı, üst bölümü öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek
biçimde yükleyin. Daha fazla bilgi için

Antetli kağıtlara ve hazır formlara yazdırma

bölümüne

bakın.

Kartlar ve özel boyutlu ortamlar: Ortamı, dar kenarı öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek
biçimde yükleyin. Daha fazla bilgi için

Özel boyutlu ortamlara ve kartlara yazdırma

bölümüne

bakın.

background image

22 Bölüm 2

TRWW