HP LaserJet 1015 Printer - Ana giriş tepsisi

background image

Ana giriş tepsisi

Ana giriş tepsisi en çok 150 yaprak 20 lb veya daha yüksek gramajlı (kağıt yığınının kalınlığı
25 mm’yi aşmamalıdır) kağıt alır. Ortamı, üst bölümü öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek biçimde
yükleyin. Ortamın sıkışmasını ve baskının eğri olmasını önlemek için, her zaman ortam
kılavuzlarını ayarlayın.