HP LaserJet 1015 Printer - Birden çok zarfa yazdırma

background image

Birden çok zarfa yazdırma

Yalnızca lazer yazıcılar için önerilen zarfları kullanın. Daha fazla bilgi için

Yazıcı ortam

şartnameleri

bölümüne bakın.

Not

Tek bir zarfa yazdırmak için öncelikli giriş tepsisini kullanın. Çok sayıda zarfa yazdırmak için ana
giriş tepsisini kullanın.

1

Giriş tepsisi kapağını açın.

2

Zarfları yüklemeden önce, ortam kılavuzlarını zarflardan biraz daha geniş olacak biçimde
ayarlayın.

3

Zarfları yazdırılacak yüzleri yukarıya ve üst kenarları sol ortam kılavuzuna gelecek biçimde
yerleştirin. 15 zarfa kadar üst üste yığın.

Not

Zarfların kapakları kısa kenarlarındaysa, yazıcıya önce bu kenarları besleyin.

background image

TRWW

Zarflara yazdırma 25

4

Ortamı kılavuzlarını, zarfların enine ve boyuna göre ayarlayın.

5

Yazıcı özelliklerine (veya Windows 2000 ve XP’de yazdırma tercihlerine) erişin. Yönergeler için

Yazıcı özellikleri (sürücü)

bölümüne bakın. Kağıt/Kalite sekmesinde veya Kağıt sekmesinde

(bazı Mac sürücülerinde Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalite) sekmesi) ortam türü olarak
Zarf seçin.

Not

Tüm yazıcı özellikleri, tüm sürücülerde veya işletim sistemlerinde bulunmaz. Özelliğin o sürücüde
olup olmadığını öğrenmek için yazıcı özellikleri (sürücü) çevrimiçi Yardım’ına bakın.

6

Giriş tepsisi kapağını kapatın.

background image

26 Bölüm 2

TRWW