HP LaserJet 1015 Printer - Tek bir zarfa yazdırma

background image

Tek bir zarfa yazdırma

Yalnızca lazer yazıcılar için önerilen zarfları kullanın. Daha fazla bilgi için

Yazıcı ortam

şartnameleri

bölümüne bakın.

Not

Tek bir zarfa yazdırmak için öncelikli giriş tepsisini kullanın. Çok sayıda zarfa yazdırmak için ana
giriş tepsisini kullanın.

1

Zarfları yüklemeden önce, ortam kılavuzlarını zarflardan biraz daha geniş olacak biçimde
ayarlayın.

Not

Zarfın kapağı kısa kenarındaysa, yazıcıya önce bu kenarı besleyin.

2

Zarfı yazdırılacak yüzü yukarıya ve üst kenarı sol ortam kılavuzuna gelecek biçimde
yerleştirin.

3

Ortam kılavuzlarını zarfın enine ve boyuna göre ayarlayın.

4

Yazıcı özelliklerine (veya Windows 2000 ve XP’de yazdırma tercihlerine) erişin. Yönergeler için

Yazıcı özellikleri (sürücü)

bölümüne bakın. Kağıt/Kalite sekmesinde veya Kağıt sekmesinde

(bazı Mac sürücülerinde Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalite) sekmesi) ortam türü olarak
Zarf seçin.

Not

Tüm yazıcı özellikleri, tüm sürücülerde veya işletim sistemlerinde bulunmaz. Özelliğin o sürücüde
olup olmadığını öğrenmek için yazıcı özellikleri (sürücü) çevrimiçi Yardım’ına bakın.

background image

24 Bölüm 2

TRWW