HP LaserJet 1015 Printer - Baskı kalitesi ayarlarını anlama

background image

Baskı kalitesi ayarlarını anlama

Baskı kalitesi ayarları, sayfadaki baskının açıklık veya koyuluk derecesini ve grafiklerin nasıl
yazdırılacağını etkiler. Belirli bir ortam türü için baskı kalitesini optimize etmek için de baskı kalitesi
ayarlarını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için

Ortam türleri için baskı kalitesini en iyi duruma

getirme

bölümüne bakın.

Yazıcı özelliklerindeki ayarları, yazdırmakta olduğunuz iş türlerine uyacak biçimde
değiştirebilirsiniz. Kullanabileceğiniz ayarlar şunlardır:

600 dpi: Bu varsayılan değerdir.

FastRes 1200: Bu ayar HP LaserJet 1012 ve 1015 modellerinde bulunur. Bu ayar ile baskı
kalitesi artar ama yazdırma işlemi daha uzun sürer.

EconoMode özelliği (Toner tasarrufu sağlar): Metin, daha az toner kullanılarak yazdırılır.
Taslakları yazdırırken bu özellik yararlıdır. Bu özelliği diğer baskı kalitesi ayarlarından
bağımsız olarak açabilirsiniz.

1

Yazıcı özelliklerine (veya Windows 2000 ve XP’de yazdırma tercihlerine) erişin. Yönergeler için

Yazıcı özellikleri (sürücü)

bölümüne bakın.

2

Kağıt/Kalite sekmesinde veya Son işlem sekmesinde (bazı Mac sürücülerinde Paper
Type/Quality
(Kağıt Türü/Kalite) sekmesi) kullanmak istediğiniz baskı kalitesi ayarlarını seçin.

Not

Tüm yazıcı özellikleri, tüm sürücülerde veya işletim sistemlerinde bulunmaz. Özelliğin o sürücüde
olup olmadığını öğrenmek için yazıcı özellikleri (sürücü) çevrimiçi Yardım’ına bakın.

Not

Sonraki yazdırma işleri için baskı kalitesi ayarlarını değiştirmek istiyorsanız, Windows sistem
tepsisindeki Başlat menüsü aracılığıyla yazıcının özelliklerine erişin. Baskı kalitesi ayarlarında
yapacağınız değişikliğin yalnızca geçerli yazılım uygulamasını etkilemesini istiyorsanız, yazıcının
özelliklerine erişmek için yazdırma işleminde kullandığınız yazılımın Yazıcı Ayarları seçeneğini
belirleyin. Daha fazla bilgi için

Yazıcı özellikleri (sürücü)

bölümüne bakın.

background image

38 Bölüm 3

TRWW