HP LaserJet 1015 Printer - Deneme sayfası

background image

Deneme sayfası

Deneme sayfasını yazdırmak için yazıcı hazır durumdayken (Hazır ışığı yanarken) ve yazdırma
işlemi yapılmazken, D

EVAM

düğmesine basın.