HP LaserJet 1015 Printer - A Yazıcı şartnameleri

background image

Yazıcı şartnameleri

Bu ekte aşağıdaki konularla ilgili bilgiler bulunur:

Şartnameler

FCC uyumu

Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı

Malzeme güvenliği veri listesi

Yasal düzenlemeler

background image

80 Ek A

TRWW