HP LaserJet 1015 Printer - Hewlett-Packard yazılım lisans sözleşmesi

background image

Hewlett-Packard yazılım lisans sözleşmesi

DİKKAT: YAZILIMIN KULLANIMI AŞAĞIDA BELİRTİLEN HP YAZILIM LİSANS HÜKÜMLERİNE
BAĞLIDIR. YAZILIMI KULLANMAK BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR.

HP YAZILIM LİSANS HÜKÜMLERİ

Hewlett-Packard ile bundan başka imzaladığınız bir sözleşme yoksa, aşağıdaki Lisans Hükümleri,
ekindeki yazılımların kullanımını yönetir.

Lisans Haklarının Verilmesi. Hewlett-Packard, Yazılım’ın bir kopyasını kullanmanız için lisans verir.
Burada “kullanmak” saklamak, yüklemek, kurmak, çalıştırmak veya Yazılım’ı görüntülemek
anlamına gelir. Yazılım üzerinde değişiklik yapamaz ve Yazılım’ın lisans veya denetim özelliklerini
devre dışı bırakamazsınız. Yazılım, “eşzamanlı kullanım” için lisanslıysa, izin verilen yetkili
kullanıcı sayısından fazla kullanıcının Yazılım’ı eşzamanlı Kullanmasına izin vermeyin.

Mülkiyet. Yazılım’ın mülkiyet ve telif hakları Hewlett-Packard’a veya - üçüncü taraf yazılım
sağlayıcılarına aittir. Lisansınız, Yazılım’ın mülkiyetine ilişkin hiçbir hak sağlamaz ve Yazılım
haklarının satışı anlamına gelmez. Hewlett-Packard’ın üçüncü şahıs yazılım sağlayıcıları, bu
lisans Hükümleri’nin ihlali durumunda haklarını koruyacaklardır.

Kopyalar ve Uyarlamalar. Yalnızca arşivleme amacıyla veya Yazılım’ın izin verilen Kullanımı
sırasında gerekli bir adım olması durumunda Yazılım’ın kopyasını alabilir veya uyarlamalarını
yapabilirsiniz. Özgün Yazılım’da bulunan telif hakları bildirimlerinin tümünü, kopyalara veya
uyarlamalara da aynen koymanız gerekir. Yazılım’ı herkesin erişimine açık bir ağa
kopyalayamazsınız.

Kaynak Koda Çevrilemez veya Şifreleri Çözülemez. Önceden HP’nin yazılı onayını almadan,
Yazılım kaynak koda dönüştürülemez veya ayrıştırılamaz. Sınırlı kaynak koda çevirme veya tersine
dönüştürme için bazı yasama alanlarında HP’nin onayı gerekmeyebilir. Kaynak koda çevirme ve
tersine dönüştürme ile ilgili olarak istenildiğinde tarafınızdan HP ’ye makul derecede ayrıntılı bilgi
verilecektir. Kod çözmenin Yazılım’ın çalışmasında gerekli olduğu haller dışında, Yazılım’ın
kodunu çözemezsiniz.

Devir. Yazılım’ın devredilmesi durumunda lisansınız otomatik olarak sona erer. Devretme
durumunda Yazılım’ı, ilgili belgeler ve kopyalar da dahil olmak üzere devir alacak kişiye
devretmelisiniz. Devir alacak kişi, bu Lisans Koşulları’nı devretme koşulu olarak kabul etmek
zorundadır.

Fesih. Bu Lisans Hükümleri’ne uyulmaması nedeniyle bildirimde bulunarak HP herhangi bir sırada
Lisansınızı feshedebilir. Feshedilme durumunda Yazılımı, kopyaları, uyarlamaları ve herhangi bir
şekilde birleştirilmiş kısımlarıyla beraber derhal yok ediniz.

İhracat Maddesi. Yazılım’ı veya herhangi bir kopyasını ya da uyarlamasını ilgili yasalara karşı
gelerek ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz.

ABD Hükümeti Sınırlı Hakları. Yazılım ve beraberinde gelen tüm belgeler tamamıyla özel
finansmanla üretilmiştir. Bunlar, DFARS 252.227-7013 (Ekim 1988), DFARS 252.211-7015 (Mayıs
1991) veya DFARS 252.227-7014 (Haziran 1995)’de tanımlandığı gibi, “ticari bilgisayar yazılımı”
veya FAR 2.101(a) (Haziran 1987)’de tanımlandığı gibi “ticari öğe” veya FAR 52.227-19
(Haziran 1987)’de (veya eşdeğer herhangi bir aracı düzenlemesi veya sözleşme maddesinde)
tanımlandığı gibi “Sınırlı bilgisayar yazılımı” olarak verilir ve lisanslanır. Bu tür Yazılımlar ve
beraberinde gelen tüm belgeler için haklarınız ancak ürünle ilgili uygulanan DFAR’lar veya FAR
maddesi veya HP standart yazılım sözleşmesiyle sağlanır.

background image

TRWW

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi 101